O stronie

Jeżeli jesteś zarządcą lub właścicielem nieruchomości komercyjnej lub mieszkalnej i szukasz najlepszych sprawdzonych i wdrożonych rozwiązań utrzymania i serwisowania infrastruktury nieruchomości i jego wyposażenia to takie cele pomogę osiągnąć.

A te cele to:

 1. Utrzymanie a nawet podniesienie wartości rynkowej nieruchomości.
 2. Utrzymanie atrakcyjnego wizerunku.
 3. Bezpieczeństwo energetyczne
 4. Bezpieczeństwo infrastruktury IT
 5. Ciągłość działania nieruchomości
 6. Wyeliminowanie zagrożeń z tytułu utraty gwarancji lub niespełnienia warunków zawartych w polisach ubezpieczeniowych.
 7. Zagwarantowanie optymalnych warunków pracy urządzeń i systemów w budynku.

Jeżeli masz pytania lub chciałbyś nawiązać współpracę - skontaktuj się ze mną

O mnie

Od 16 lat zajmuję się zarzadzaniem infrastruktura budowlaną i wyposażeniem budynków będących w dyspozycji jednej z największych polskich spółek w branży IT. Powierzone mi budynki są w pełni zautomatyzowane i wyposażone w najbardziej zaawansowane technologicznie systemy i urządzenia. Bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo infrastruktury IT, kontrola ruch osobowego, ciągłość funkcjonowania, bezpieczeństwo pożarowe - to są strategiczne obszary, którymi zajmuję się na co dzień. Znam także specyfikę budownictwa mieszkalnego, gdyż współtworzyłem i zarządzałem dużą wspólnota mieszkaniową. Ten obszar jak najbardziej nadaje się do zaimplementowania najlepszych wzorców z budynków komercyjnych.

 1. jestem inżynierem mechanikiem
 2. posiadam komplet uprawnień energetycznych SEP G1 (Eksploatacja plus Nadzór do 1 kV i Eksploatacja i Nadzór powyżej 1 kV ) SEP G2 (Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne ,Eksploatacja + Dozór).
 3. licencja Zarządcy Nieruchomości Nr 18616.

CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA

Jeżeli ciągłość pracy systemów budynkowych i nieprzerwany dostęp do lokali jest absolutnie priorytetowy, to pomogę wdrożyć Plan Ciągłości Działania obejmujący zarówno sferę technologiczną budynku, logistykę części zamiennych, zachowania służ ochrony, personelu administracyjnego i serwisów technicznych . Plan ten obejmie w szczególności;

 • Identyfikację zagrożeń
 • Scenariusz zagrożeń
 • Procedury techniczne i administracyjne
 • Procedury reagowania
 • Działania prewencyjne
 • Procedury powiadamiania

Referencje

Publikacje w prasie branżowej w miesięczniku Administrator