Luty 10, 2018

OUTSOURCING

Jeżeli przekazałeś budynek firmie zewnętrznej a chciałbyś mieć pewność, że trafił w dobre ręce, to pomogę zweryfikować profesjonalizm tej firmy i wykazać potencjalne zagrożenia, które mogą wynikać z wielu przyczyn zarówno technicznych jak i organizacyjnych. Czasami szczegóły i detale, które mogą umykać uwadze służb technicznych potrafią zapoczątkować łańcuch zdarzeń z bardzo kosztownymi konsekwencjami typu poważna awaria, skrócenie żywotności maszyny, utrata gwarancji czy praw odszkodowania z tytułu posiadanych polis ubezpieczeniowych.