Luty 10, 2018

WŁASNA KADRA TECHNICZNA I ADMINISTRACYJNA

Jeżeli dysponujesz własną kadrą techniczną i administracyjną i zdecydowałeś nie przekazywać budynku firmie zewnętrznej, to zapewnię wdrożenie profesjonalnych metod i procedur postępowania wzorowanych na najbardziej zaawansowanych technologicznie w Polsce zautomatyzowanych budynkach biurowych. Dla każdego typu nieruchomości wybiorę stosowne metody i procedury oraz wskażę, które procesy techniczne i administracyjne wymagają zastosowania narzędzi informatycznych.